४,६४,४२,००,००,०००

Share:
  

४,६४,४२,००,००,००० चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को पहिलो १० महीनामा असुली भएको कुल राजश्व रकम। यो रकम गत आवको तुलनामा ३२.६ प्रतिशतले बढी हो।

comments powered by Disqus

रमझम