१,५१,८३,००,००,०००

Share:
  

१,५१,८३,००,००,००० चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महीना (भदौ) सम्ममा देशको अन्तर्राष्ट्रिय वस्तु व्यापारमा खेपेको घाटा ।

comments powered by Disqus

रमझम