रु.२,४६,०४,००,००,०००

Share:
  

रु.२,४६,०४,००,००,००० गत असोज मसान्तसम्ममा सरकारी ढुकुटीमा रहेको सञ्चिति ।

comments powered by Disqus

रमझम