रु.९३,७१,००,००,०००

Share:
  

रु.९३,७१,००,००,००० नेपालले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा आयात गरेको फलाम र स्टिलको कच्चा पदार्थ र सामान ।

comments powered by Disqus

रमझम