२०-२६ पुस २०७६ | 5-11 Jan 2020

रु.२५,७९,८९,८०,५२८ चालु आर्थिक वर्षको

Share:
  
चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्ममा विदेश भ्रमण (अध्ययन सहित) का लागि गएका नेपालीले लगेको कुल रकम ।
comments powered by Disqus

रमझम