अंक र अर्थ

Share:
  

 

रु.९,५२,००,००,००० स्थानीय विकास मन्त्रालयको बेरुजु। स्थानीय निकायमध्ये धनुषाको सबैभन्दा बढी २०,००,००,००० रुपैयाँ बेरुजु छ। 
 
१,३८८ नेपाली सेनाको तल्लो दर्जाको तालिमका लागि छनोट भएका एमाओवादी लडाकूको संख्या।  
 
 
 
comments powered by Disqus

रमझम