६-१२ असार २०७२ | 21-27 June 2015

रु.६,६९,५०,५०,००,०००

Share:
  

रु.६,६९,५०,५०,००,००० विपत्तिपश्चात्को आवश्यकता मूल्यांकन (पोस्ट डिजास्टर निड एसेस्मेन्ट–पीडीएनए) ले गरेको पुनःनिर्माणको लागत आकलन।

comments powered by Disqus

रमझम