२०-२६ असार २०७२ | 5-11 July 2015

५,७९,८५,०५,४३५

Share:
  

रु.५,७९,८५,०५,४३५ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १७ असारसम्म जम्मा भएको सहयोग रकम।

comments powered by Disqus

रमझम