रु.५,५१,७४,००,००,०००

Share:
  

रु.५,५१,७४,००,००,००० नेपाल राष्ट्र ब्यांकका अनुसार गत आर्थिक वर्षको एघार महीनासम्ममा आएको रेमिट्यान्स।

comments powered by Disqus

रमझम