रु.४२,३९,००,००,०००

Share:
  

रु.४२,३९,००,००,००० नेपाल राष्ट्र ब्यांकका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा विदेशी जागिरबाट निवृत्त नेपालीले भित्र्याएको पेन्सन रकम।

comments powered by Disqus

रमझम