२७ भदौ - २ असोज २०७२ | 13-19 September 2015

६,०२,२५७

Share:
  

६,०२,२५७ गत वैशाखको महाभूकम्प र त्यसपछिका कम्पनहरूका कारण पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त निजी घर।

comments powered by Disqus

रमझम