रु.१७६

Share:
  

रु.१७६ नेपाल राष्ट्र ब्यांकको पाँचौं पारिवारिक बजेट सर्वेक्षणका अनुसार नेपालीको दैनिक औसत खर्च।

comments powered by Disqus

रमझम