६,४०,०००००००

Share:
  

६,४०,००००००० गत असोज महीनामा संकलित भन्सार राजस्व। यो निर्धारित लक्ष्यको ४२.५१ प्रतिशत मात्रै हो।

comments powered by Disqus

रमझम