६-१२ मंसीर २०७२ | 22-28 November 2015

रु.२२,४९,०३,०००

Share:
  

रु.२२,४९,०३,००० गत आर्थिक वर्षमा भारतबाट केरा आयातमा नेपालले गरेको खर्च। नेपालमा १,४२८ हेक्टर केरा खेतीयोग्य जमीन बाँझै छ।

comments powered by Disqus

रमझम