१९-२५ पुस २०७२ | 3-9 January 2016

रु.३,५५,२५,०८,७६,०००

Share:
  

रु.३,५५,२५,०८,७६,००० गएको मंसीर मसान्तसम्ममा नेपाल राष्ट्र ब्यांकबाट निष्कासित नोट। जसमध्ये रु.४,३८,६५,१८,८४० 'भल्ट' छ।

comments powered by Disqus

रमझम