१६-२२ वैशाख २०७५ | 29 Apr- 5 May 2018

रु.३०,०७,२४,६०,००,०००

Share:
  

रु.३०,०७,२४,६०,००,००० चालू आर्थिक वर्षमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ।

comments powered by Disqus

रमझम