२७ साउन - २ भदौ २०७५ | 12-18 August 2018

११,६२,१०,०४,६६,०००

Share:
  

११,६२,१०,०४,६६,००० गएको आर्थिक वर्षमा नेपालले वैदेशिक व्यापारमा बेहोरेको घाटा रकम ।

comments powered by Disqus

रमझम