३-९ भदौ २०७५ | 19- 25 August 2018

३१,९७,८०,३७,०००

Share:
  

३१,९७,८०,३७,००० गत आर्थिक वर्षमा नेपालले आयात गरेको सुनको मूल्य रुपैयाँमा ।

comments powered by Disqus

रमझम