२४-३० भदौ २०७५ | 9-15 September 2018

६७,०९,४६,००,०००

Share:
  

६७,०९,४६,००,०००गत आर्थिक वर्षमा विदेशी पर्यटकले नेपाल भित्र्याएको रकम (रुपैयाँमा) ।

comments powered by Disqus

रमझम