३१ भदौ - ६ असोज २०७५ | 16-22 September 2018

३४,०८,७४६

Share:
  

३४,०८,७४६ पहिलो आर्थिक गणना अनुसार नेपालमा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा संलग्न जनशक्ति ।

comments powered by Disqus

रमझम