२९ पुस - ५ माघ २०७५ | 13-19 January 2019

रु.१९,३०,८९,००,०००

Share:
  

रु.१९,३०,८९,००,००० गत साउन–कात्तिक ४ महीनामा विदेशमा अध्ययनका लागि जाने नेपालीले लगेको रकम ।

comments powered by Disqus

रमझम