१७-२३ चैत २०७५ | 31 March - 6 April 2019

रु. ५,१४,९९,००,०००

Share:
  

रु. ५,१४,९९,००,००० चालु आर्थिक वर्षको माघसम्ममा आएको वैदेशिक लगानी रकम ।

comments powered by Disqus

रमझम