६-१२ साउन २०७५ | 22-28 July 2018

७९.७४

Share:
  

७९.७४ गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा खर्च भएको विनियोजित कुल पूँजीगत रकमको प्रतिशत ।

comments powered by Disqus

रमझम