१८ चैत्र २०६९ | 31 March 2013

अंक र अर्थ

Share:
  

रु.१८,३२,५७,४९२ स्व. राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यको नाममा विभिन्न ब्याङ्कमा रहेको नगद मौज्दात। उनीहरूको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्तिको व्यवस्थापन र प्रयोग गर्ने अधिकार नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले पाएको छ।

comments powered by Disqus

रमझम