१२-२५ असाेज २०७६ | 29 Sep - 12 Oct 2019

रु.२५,२८,००,००० आर्थिक वर्ष २०७६/७७

Share:
  

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा राष्ट्रपति कार्यालयलाई उपलब्ध गराइएको बजेट ।

comments powered by Disqus

रमझम