१०- १६ जेठ २०७२ | 24-30 May 2015

३,३९,०८,१६,४१०

Share:
  

३,३९,०८,१६,४१० प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार, महाभूकम्पपछि ६ जेठसम्ममा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा भएको रकम।

comments powered by Disqus

रमझम