५,५७,१३,००,००,०००

Share:
  

५,५७,१३,००,००,००० नेपाल राष्ट्र ब्यांकका अनुसार, चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा कुल व्यापार घाटा।

comments powered by Disqus

रमझम