३‍-९ साउन २०७२ | 19-25 July 2015

रु.८,१९,४६,८८,८४,०००

Share:
  

रु.८,१९,४६,८८,८४,००० सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको आयव्यय (बजेट) को आकार।

comments powered by Disqus

रमझम