३९,३८,८०४

Share:
  

३९,३८,८०४ राहदानी विभागले सन् २०१० डिसेम्बरदेखि २०१५ डिसेम्बरसम्ममा जारी गरेको कुल मेशीन रिडेबल राहदानी (एमआरपी)।

comments powered by Disqus

रमझम