२६ पुस - २ माघ २०७२ | 10-16 Janauary 2016

३९,३८,८०४

Share:
  

३९,३८,८०४ राहदानी विभागले सन् २०१० डिसेम्बरदेखि २०१५ डिसेम्बरसम्ममा जारी गरेको कुल मेशीन रिडेबल राहदानी (एमआरपी)।

comments powered by Disqus

रमझम