९,०९,००,००,००,०००

Share:
  

९,०९,००,००,००,००० योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहेको स्रोत समितिको बैठकले आव २०७३/७४ का लागि निर्धारण गरेको बजेट सीमा।

comments powered by Disqus

रमझम