७-१३ चैत २०७२ | 20-26 March 2016

रु.७,१७,६७,१८,६७९

Share:
  

रु.७,१७,६७,१८,६७९ गत वैशाखको विनाशकारी भूकम्पपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १ हजार १८५ व्यक्ति/संघ–संस्थाले ४ चैतसम्ममा जम्मा गरेको सहयोग
रकम।

comments powered by Disqus

रमझम