१०-१६ साउन २०७२

26 July - 1 Aug

नियमित

अङ्क र अर्थ

रु.५,५१,७४,००,००,०००

भनेको सुनेको

आवरण

- रामेश्वर बोहरा

टिप्पणी

- दीपेन्द्र झा
- रघु पन्त
- प्रा.डा. विकाशराज सत्याल

खोज

- तुफान न्यौपाने

विज्ञान–विचार

- डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठ

व्यङ्ग्य

- महेश थापा

रिपोर्ट समाज

- डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ