१६-३० मंसिर २०६९

1-15 December 2012

नियमित

अङ्क र अर्थ

अंक र अर्थ

प्रतिक्रिया

भनेको सुनेको

आवरण

- रामेश्वर बोहरा

रिपोर्ट

- रमेशकुमार/मीना शर्मा

टिप्पणी

- केदारभक्त माथेमा
- लेखनाथ पौड्याल
- पुरुषोत्तम दाहाल
- स्वागत नेपाल

अन्तिम पाना

- कृष्णप्रसाद सिग्द्याल

रिपोर्ट बजेट

- प्रभात भट्टराई

पटके

- केदार शर्मा

इतिहास

- दीपक अर्याल
- डा. रमेश ढुंगेल

स्वास्थ्य

- डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ

रिपोर्ट शिक्षा

- मीना शर्मा

रिपोर्ट खेलकुद

- सन्त गाहा मगर

रिपोर्ट समाज

- रमेश कुमार
- सन्त गाहा मगर