१६–२९ माघ २०६६

30 January-12 Febraury 2010

नियमित

अङ्क र अर्थ

समाचार

प्रतिक्रिया

भनेको सुनेको

भाेगेकाे, देखेकाे, सुनेकाे

याे साता/गत साता

पाँच प्रश्न

आवरण

- एकल सिलवाल

विशेष रिपोर्ट

- रामेश्वर बोहरा र सरोज दाहाल

रिपोर्ट

- रामेश्वर बोहरा
- डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ
- सन्त गाहा मगर

रिपोर्ट राजनीति

- रामजी दाहाल

रिपोर्ट मधेश राजनीति

- सुनिल न्यौपाने

विश्लेषण

- सीके लाल

तन्नेरीका कुरा

- डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ

ऋतु विचार

- ऋतुराज

इतिहास

- शैली बस्नेत

रिपोर्ट अराजकता

- सन्त गाहा मगर

खेलकुद

- सुरेशराज न्यौपाने

अन्तिम पाना

- शिव गाउँले

स्थलगत

- डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ