२-८ फागुन २०७२

14-20 February 2016

नियमित

समाचार

अर्थ

अङ्क र अर्थ

४६९

प्रतिक्रिया

भाेगेकाे, देखेकाे, सुनेकाे

भनेको सुनेको

भनेको सुनेको

आवरण

- रामेश्वर बोहरा
- केदार शर्मा

विश्लेषण

- मनमोहन भट्टराई

देश–दृष्टि

- मिलन बगाले

पुस्तक

- क.दी.

स्वास्थ्य

- डा. सुमनराज ताम्राकार

रिपोर्ट खेलकुद

समृद्धि र सम्भावना

- जीवनप्रसाद राई

व्यङ्ग्य

- महेश थापा